zavážení stavby
silem na speciálním
přepravníku
zaměření nivelety
podlahy
příprava podkladu
- izolační vrstvy
obvodová dilatace
a separační fólie
práce ze sila
práce z pytlované
směsi
rovnání
vlastní lití
výsledek
podlaha jako zrcadlo
další postup lití
předlití podlahového
vytápění
stejný jako
u běžných podlah

          Postup aplikace