Všeobecně o anhydritu

Průmyslové vyráběné potěrové směsi
pro ruční i strojní zpracování.
Díky svému složení (sádrové pojivo, písky,
přísady), vykazují velmi příznivé hodnoty pH (8-9).

Využití

Podkladové vrstvy pod veškeré podlahoviny
(parkety, dlažby, koberce, PVC)
ve vnitřních prostorách zejména obytných staveb,
ale i kanceláří, skladů, prodejen apod.
Vykazuje vynikající vlastnosti
pro podlahové vytápění.

Technické údaje

Pevnost v tlaku (28 dní) > 25 N/mm2
Pevnost v tahu za ohybu (28 dní) > 5 N/mm2

Tloušťky vrstvy

Kontaktní potěr 25 - 50 mm
Oddělený potěr 30 - 50 mm
Plovoucí potěr 35 - 40 mm
Podlahové vytápění 35 mm nad trubkou

Výhody

samonivelační schopnosti
vysoká produktivita práce (100 - 150 m2/hod)
velké plochy beze spar
pochůzné již po 24 hod.
objemová stálost
použití i na dřevěných stropních konstrukcích
nízká hmotnost
u podlahového vytápění dokonalé obklopení potrubí
optimální tepelná vodivost

kontaktní potěr
oddělený potěrplovoucí potěrpodlahové vytápění